آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره بیست و ششم

بیمار مورد نظر آقای 21 ساله ای بود که با مشکل تنگی فک بالا و نامرتبی دندانها مراجعه کرده بود. دندانهای سمت راست بیمار،پس از درمان و با کشیدن دندان آسیای کوچک فک پایین،به خوبی روی دندانهای پایین می نشینند. دندانهای سمت چپ بیمار نیز پس از درمان و با کشیدن دندانهای بالا و پایین این سمت،به خوبی روی دندانهای پایین می نشینند. فک بالای بیمار توسط دستگاه بازکننده فک،شکل مناسبی پیدا کرده است. دندانهای فک پایین بیمار نیز نظم خوبی یافته اند.

4/5 (1 نظر)