آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره بیستم

بیمار فرد 28 ساله ای است که با شکایت بیرون زدگی فک پایین مراجعه نموده بود و تحت درمان ارتودنسی و جراحی قرار گرفت. نمای لبخند بیمار پس از درمان بسیار بهبود یافته است. در نمای نیم رخ سمت راست،فک بالای وی جلو آمده و فک پایین عقب رفته است. در نمای نیم رخ سمت چپ نیز مشخص است که دو فک بیمار با یکدیگر متناسب شده است. نشستن فک و دندانهای بیمار پس از درمان بهبود یافته است. روی همنشستگی دندانهای بیمار در سمت راست به وضوح بهبود یافته است. روی همنشستگی دندانهای بیمار در سمت چپ نیز تصحیح شده است. قوس فک بالای بیمار به خوبی شکل گرفته است. قوس فک پایین بیمار نیز مرتب شده است.

0/5 (0 نظر)