آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره بیست و دوم

بیمار مورد نظر فرد 9 ساله ای بود که با شکایت از تنگی فک بالا مراجعه نموده بود. تنگی فک بالای بیمار با یک پلاک متحرک ساده تصحیح شده است. اصلاح تنگی فک بالا بر روی فک پایین نیز تاثیر داشته است. تصحیح رابطه قدامی-خلفی فکین در مرحله بعدی با پلاک متحرک دیگری انجام خواهد شد. تصحیح رابطه قدامی-خلفی فکین در مرحله بعدی با پلاک متحرک دیگری انجام خواهد شد

0/5 (0 نظر)