آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره بیست و نهم

بیمار مورد نظر دختر 9ساله ای بود که با تورفتگی فک بالا مراجعه کرده بود و از دستگاه فیس ماسک برای بیرون آوردن فک بالا استفاده شد. لبخند فک بالا بعد از درمان زیباتر شده است. در نمای سمت راست مشخص است که فک بالا تو پرتر شده است. در نمای سمت چپ نیز مشخص است که فک بالا بیرون آورده شده است. پس از درمان،با استفاده از این دستگاه،فک بالا و دندانهای این فک روی دندانهای فک پایین همپوشانی پیدا کرده اند. پس از درمان، در نمای سمت راست  فک و دندانهای بالا جلوتر آمده اند. پس از درمان، در نمای سمت چپ نیز فک و دندانهای بالا جلوتر آمده اند.

0/5 (0 نظر)