آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره چهل و چهارم

بیمار مورد نظر خانم 16 ساله ای بود که با شکایت از بی نظمی و نامرتبی دندانهای قدامی مراجعه نموده بود.ارتودنسی ایشان با چسباندن براکت ها(ارتودنسی ثابت) فک بالا شروع شد.پس از پیشرفت وضعیت قوس دندانی فک بالا و مرتب شدن نسبی دندانهای این فک،ارتودنسی ثابت فک پایین نیز نصب شد.در ادامه و با مرتب شدن دندانهای هر دوفک،در ادامه درمان دندانهای دو قوس دندانی بالا و پایین روی هم نشانده شدند. پس از درمان مشخص است که نظم دندانهای بیمار در هر دو فک بهبود یافته است .قوس دندانی فک بالا بخوبی شکل گرفته است و فرم دندانهای فک پایین نیز تغییر زیادی کرده است. پس از درمان،دندانهای  قوس دندانی فک بالا بخوبی روی دندانهای قوس دندانی فک پایین نشسته اند و در هر دو نمای قبل و بعد (سمت راست و سمت چپ دندانها)مشخص است که این دندانها روی دندانهای فک پایین همپوشانی پیدا کرده اند. در انتهای درمان برای فک بالا،نگهدارنده(ریتینر)فک بالا و برای فک پایین،نگهدارنده ثابت تحویل شد. مدت زمان کلی درمان 16 ماه طول کشید و پس از اتمام درمان،بیمار برای ترمیم دندان جلویی خود(که شکستگی داشت) به دندانپزشک ارجاع شد.

0/5 (0 نظر)
مشتری
نمونه درمانى شماره چهل و چهارم ارتودنسی