کرج، خيابان بهشتی، بین هلال احمر و دارايی، ساختمان پزشكان نور، طبقه 3، واحد 11 - تلفن : 34498116

کیس درمان شده هفته

نمونه درمانی ششم

بیمار مورد نظر خانم ۲۵ ساله ای بود که با شکایت نامرتب بودن دندانهای فک بالا و پایین مراجعه نموده بود.

در مقایسه دو نمای سمت چپ داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) مشخص می باشد که پس از کشیدن یک دندان فک پایین،دندانهای این سمت به خوبی روی هم نشسته اند.

در مقایسه دو نمای سمت راست داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) مشخص می باشد که دندانهای فک بالا و پایین منظم شده و به خوبی روی هم نشسته اند.

در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک پایین(قبل و بعد از درمان )مشخص می باشد که نظم دندانهای فک پایین وشکل این قوس فکی نیز بهبود یافته است.

در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک بالا(قبل و بعد از درمان )مشخص می باشد که شکل قوس فک بالا تصحیح شده است.