آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره ششم

بیمار مورد نظر خانم 25 ساله ای بود که با شکایت نامرتب بودن دندانهای فک بالا و پایین مراجعه نموده بود. در مقایسه دو نمای سمت راست داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) مشخص می باشد که دندانهای فک بالا و پایین منظم شده و به خوبی روی هم نشسته اند. در مقایسه دو نمای سمت چپ داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) مشخص می باشد که پس از کشیدن یک دندان فک پایین،دندانهای این سمت به خوبی روی هم نشسته اند. در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک بالا (قبل و بعد از درمان ) مشخص می باشد که شکل قوس فک بالا تصحیح شده است. در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک پایین(قبل و بعد از درمان )مشخص می باشد که نظم دندانهای فک پایین وشکل این قوس فکی نیز بهبود یافته است.

بيمار مورد نظر با شكايت از نامرتبى دندانهاى جلو مراجعه نموده بود.در مشاوره اوليه ارتودنسى،به ايشان توضيح داده شد كه بيرون زدگى دندانهاى نيش مشكل اصلى نازيبايى دندانهاى ايشان مى باشد و به همين دليل نيازمند ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين مى باشند.ابتدا ارتودنسي دندانهاى بالا برايشان شروع شد و در ادامه و با پيشرفت درمان،ارتودنسي دندانهاى پايين نيز آغاز گرديد.با مرتب شدن دندانهاى بالا و پايين نوبت به نشاندن دندانهاى دو فك رسيد.روى همنشستگى مناسب دندانهاى بالا و پايين توسط كش هاى ارتودنسى حاصل شد.در انتهاى درمان و پس از خارج كردن براكت هاى ارتودنسى،براى فك بالا نگهدارنده متحرك ارتودنسي و براى فك پايين،نگهدارنده ثابت ارتودنسى (فيكس ريتينر) تحويل شد.كل دوره درمان ارتودنسي ايشان حدود يك سال و نيم به طول انجاميد.

0/5 (0 نظر)