آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره شانزدهم

بیمار پسر 9 ساله ای بود که باشکایت تنگی و تورفتگی فک بالا مراجعه کرده بود. نمای لبخند روبروی بیمار پس از درمان،به وضوح بهبود یافته است. نمای سمت راست بیمار نشان می دهد که صورت وی توپرتر شده است. نمای سمت چپ وی نیز نشان می دهد که صورت توپرتر شده است. وضعیت فکی و دندانی بیمار توسط دستگاه بازکننده فک (هایرکس) و بیرون کشنده فک (فیس ماسک) تصحیح شده است. پس از درمان،دندانهای سمت راست فک بالای بیمار روی دندانهای فک پایین وی همپوشانی پیدا کرده اند. پس از درمان،دندانهای سمت چپ فک بالای بیمار نیز روی دندانهای فک پایین وی همپوشانی پیدا کرده اند. فک بالای بیمار به وضوح باز شده است. فک پایین بیمار نیز به پیروی از فک بالای وی مقداری باز شده است.

0/5 (0 نظر)