آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره دوازدهم

بیمار خانم 27ساله ای بود که با وجود انحراف فک پایین حاضر به انجام جراحی فک نبود. در معاينه اوليه ارتودنسى به وى اطلاع داده شد كه ايشان مقدارى انحراف فك پايين را دارا مى باشند و اگر بخواهند اين مشكل را بصورت اساسى حل كنند،بايستى به همراه ارتودنسى،جراحى فك نيز انجام دهند. ايشان درمان ارتوسرجرى (ارتودنسى و عمل فك) را نپذيرفتند و درخواست كردند كه فقط مرتب كردن دندانها انجام پذيرد.ابتدا ارتودنسى ثابت دندانهاى بالا براى ايشان چسبانده شد و مرتب كردن قوس دندانى فك بالا آغاز گرديد.با پيشرفت درمان،ارتودنسى دندانهاى پايين نيز چسبانده شد و كار روى آنها نيز آغاز شد.به كمك حركات ارتودنسى،دندانها به نحوى چيده شد كه انحراف فك پايين كمتر به چشم آيد.دوره درمان ارتودنسى ايشان حدود دو سال طول كشيد و پس از درآوردن وسايل ارتودنسى،براى دندانهاى بالا نگهدارنده متحرك(پلاك متحرك ارتودنسى)و براى فك پايين نگهدارنده ثابت(فيكس ريتينر)تحويل شد. در نمای لبخند پس از درمان بیمار ،انحراف فک پایین بیمار کمتر به چشم می آید. در نمای نیم رخ راست پس از درمان بیمار،فرم لب و دندانهای وی تغییر زیادی نکرده است. در نمای نیم رخ چپ پس از درمان بیمار نیز فرم لب و دندانها  تغییر زیادی نکرده است. با مرتب شدن دندانهای بیمار،کمک شده است که میزان انحراف فک پایین وی کمتر به چشم بیاید. دندانهای فک بالای وی منظم شده اند. دندانهای فک پایین وی نیز نظم مناسبی یافته اند. روی هم نشستگی مناسب دندانهای سمت راست بیمار کمک شایانی به استتار مشکل فکی وی نموده است روی هم نشستگی دندانهای سمت چپ بیمار نیز بهبود یافته است.

5/5 (1 نظر)