آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره دوازدهم

بیمار خانم 27ساله ای بود که با وجود انحراف فک پایین حاضر به انجام جراحی فک نبود. در نمای لبخند پس از درمان بیمار ،انحراف فک پایین بیمار کمتر به چشم می آید. در نمای نیم رخ راست پس از درمان بیمار،فرم لب و دندانهای وی تغییر زیادی نکرده است. در نمای نیم رخ چپ پس از درمان بیمار نیز فرم لب و دندانها  تغییر زیادی نکرده است. با مرتب شدن دندانهای بیمار،کمک شده است که میزان انحراف فک پایین وی کمتر به چشم بیاید. دندانهای فک بالای وی منظم شده اند. دندانهای فک پایین وی نیز نظم مناسبی یافته اند. روی هم نشستگی مناسب دندانهای سمت راست بیمار کمک شایانی به استتار مشکل فکی وی نموده است روی هم نشستگی دندانهای سمت چپ بیمار نیز بهبود یافته است.

5/5 ( 1 بازدید )