آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره سیزدهم

بیمار خانم 29 ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی و انحراف خط وسط دندانهای بالا (به سمت راست) مراجعه نموده بود. برای متقارن ساختن قوس دندانی فک بالا،یک دندان آسیای کوچک از سمت چپ کشیده شده است. دندانهای فک پایین پس از ارتودنسی،منظم و قرینه شده اند. در سمت راست، بیرون زدگی دندانهای دو فک بالا وپایین متناسب شده است. در سمت چپ نیز به وضوح از برجستگی دندانها کم شده است.

0/5 ( 0 بازدید )