آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره سیزدهم

بیمار خانم 29 ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی و انحراف خط وسط دندانهای بالا (به سمت راست) مراجعه نموده بود. در معاينه دندانهاى ايشان مشخص شد كه ميدلاين يا خط وسط دندانهاى فك بالاى ايشان به سمت راست منحرف است و به همين دليل ايشان كل دندانهاى فك بالا را كج تصور مى كنند.به ايشان توضيح داده شد كه براى برطرف كردن اين انحراف دندانهاى فك بالا به سمت راست بايستى يك دندان آسياى كوچك از سمت چپ فك بالا كشيده شود.به همين منظور ابتدا ارتودنسي ثابت فك بالا و در ادامه ارتودنسى ثابت فك پايين براى ايشان آغاز شد.پس از كشيدن اين دندان از فك بالا نيز اصلاح خط وسط دندانهاى فك بالا پيش رفت و در نهايت با خط وسط صورت يكى شد.در انتهاى درمان نيز دندانهاى فك بالا و پايين توسط كش هاى ارتودنسى روى هم نشانده شدند.پس از درآوردن وسايل ارتودنسى،براى فك بالا نگهدارنده متحرك و براى فك پايين نگهدارنده ثابت (فيكس ريتينر) تحويل شد.كل طول دوره درمان ارتودنسى ايشان حدود دو سال طول كشيد. برای متقارن ساختن قوس دندانی فک بالا، یک دندان آسیای کوچک از سمت چپ کشیده شده است. دندانهای فک پایین پس از ارتودنسی،منظم و قرینه شده اند. در سمت راست، بیرون زدگی دندانهای دو فک بالا وپایین متناسب شده است. در سمت چپ نیز به وضوح از برجستگی دندانها کم شده است.

 

0/5 (0 نظر)