آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره سی و هفتم

بیمار مورد نظر با شکایت تورفتگی دندانهای بالا مراجعه کرده بود و برایشان ارتودنسی ثابت دو فک انجام شد. در نمای سمت راست مشخص است که پس از درمان،دندانهای فک بالا روی دندانهای پایین همپوشانی پیدا کرده اند. در نمای سمت چپ نیز مشخص است که پس از درمان،دندانهای بالا روی دندانهای پایین قرار گرفته اند. پس از درمان،نظم دندانهای بالا بهبود یافته است. نظم دندانهای فک پایین نیز پس از درمان تصحیح شده است.

0/5 (0 نظر)
مشتری
نمونه درمانى شماره سی و هفتم ارتودنسی