آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره چهاردهم

بیمار فرد 11 ساله ای بود که با شکایت نامرتبی دندانهای بالا مراجعه کرده بود. عرض لبخند پس از درمان افزایش یافته و طرح لبخند مناسبی برای بیمار ایجاد شده است. نمای نیم رخ  راست پس از درمان را مشاهده می کنید. نمای نیم رخ  چپ پس از درمان را مشاهده می کنید. نمای روبروی دندانها حاکی از یک تغییر قابل ملاحظه در نظم آنهاست. افزایش عرض فک بالا توسط دستگاه بازکننده فک انجام شده است. نظم دندانهای پایین نیز بهبود یافته است. روی همنشستگی مناسبی درسمت راست دندانها ایجاد شده است. روی همنشستگی مناسبی در سمت چپ دندانها ایجاد شده است.

0/5 ( 0 بازدید )