آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره چهاردهم

بيمار مورد نظر پسر ١١ساله اى بود كه با شكايت از نامرتبى دندانهاى قدامى مراجعه نموده بود. در معاينه ارتودنسى مشخص شد كه ايشان دچار تنگى فك بالا مى باشد و اين تنگى به حدى است كه موجب كراس بايت(بستن معكوس دندانهاى پايين روى دندانهاى بالا)شده است.براى ايشان وسيله بازكننده كام تجويز شد و گسترش فك بالا توسط اين وسيله به انجام رسيد.پس از بازشدن فك بالا،ارتودنسى ثابت فك بالا شروع شد و از فضاى ايجاد شده براى رفع نامرتبى دندانهاى فك بالا استفاده شد.در ادامه ارتودنسى ثابت فك پايين نيز آغاز شده و پيش رفت.در ادامه درمان و پس از مرتب شدن دندانهاى دو فك بالا و پايين،توسط كش هاى ارتودنسى،دندانهاى اين دو فك روى هم نشانده شد.در انتهاى درمان و پس از بازكردن وسايل ارتودنسى،براى دندانهاى بالا نگهدارنده متحرك و براى فك پايين نگهدارنده ثابت (فيكس ريتينر)تحويل شد.كل درمان ارتودنسى ايشان دو سال و دوماه به طول انجاميد.

0/5 (0 نظر)