آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره بیست و هفتم

بیمار مورد نظر پسر 19 ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی دندانهای بالا مراجعه کرده بود. با کشیدن دو دندان آسیای کوچک از فک بالا ،روی همنشستگی دندانهای سمت راست بهبود یافته است. روی همنشستگی دندانهای سمت چپ نیز بهبود یافته است. برجستگی قوس فک بالای بیمار کاهش یافته است. نظم دندانهای فک پایین نیز تصحیح شده است.

0/5 (0 نظر)