آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره سی و سوم

بیمار مورد نظر در سمت راست فک بالا دارای دندان نیش شیری،یک دندان ثنایای طرفی بدشکل ودر سمت چپ فک بالا دچار فقدان مادرزادی دندان ثنایای طرفی بود.با ترکیب درمان ارتودنسی و ترمیمی-زیبایی دندان نیش شیری سمت راست کشیده شد و دندان ثنایای طرفی کوچک همین سمت نیز با کار دندانپزشکی ترمیمی در قرینه با دندان نیش سمت چپ قرار گرفت (که آن هم با کار دندانپزشکی ترمیمی تبدیل به دندان ثنایای طرف سمت راست شده بود) در سمت راست،پس از درمان، دندانهای بالا به خوبی روی دندانهای پایین همپوشانی پیدا کرده اند. در سمت چپ نیز،پس از درمان،دندانهای بالا به خوبی روی دندانهای پایین همپوشانی پیدا کرده اند. در نمای فک بالا مشخص است که با کار مشترک ارتودنسی و دندانپزشکی ترمیمی،دندانها قرینگی مناسبی پیدا کرده اند. در نمای فک پایین نیز نظم دندانها به وضوح بهتر شده است.

0/5 (0 نظر)