آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره سی و پنجم

بیمار مورد نظر دچار تنگی خفیف و نامرتبی دندانها بخصوص در فک بالا بود که با تغییر قوس دندانی فک بالا فضا برای دندانهای فک بالا ایجاد شده است. روی همنشستگی دندانها در سمت راست،پس از درمان به وضوح بهبود یافته است. روی همنشستگی دندانها در سمت چپ نیز پس از درمان تصحیح شده است. با باز کردن قوس دندانی فک بالا فضا برای دندانهای این قوس فکی ایجاد شده است. دندانهای فک پایین نیز پس از درمان منظم شده اند.

0/5 (0 نظر)
مشتری
نمونه درمانى شماره سی و پنجم ارتودنسی