آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره سی ام

بیمار خانم 27 ساله ای بود که با شکایت بی نظمی دندانهای بالا مراجعه کرده بود. پس از درمان،روی همنشستگی دندانها در سمت راست بهبود یافته بود. پس از درمان،روی همنشستگی دندانها در سمت چپ نیز بهبود یافته بود. نظم دندانهای فک بالا بهبود یافته است. نظم دندانهای فک پایین نیز تصحیح شده است.

0/5 (0 نظر)