آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره سی و یکم

بیمار مورد نظر خانم 27 ساله ای بود که با شکایت فاصله بین دندانهای فک بالا و روی هم ننشستن دندانهای دو فک مراجعه کرده بود. در نمای سمت راست مشخص است که روی هم نشستن دندانها تصحیح شده است. در نمای سمت چپ نیز مشخص است که روی هم نشستن دندانها بهبود یافته است. شکل قوس دندانی فک بالا تصحیح شده است. با کشیدن دندان از سمت راست فک پایین،نظم دندانهای این فک بهبود یافته است.

0/5 (0 نظر)