آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره سی و دوم

بیمار مورد نظر خانم 26 ساله ای بود که با شکایت نامرتب و ناقرینه بودن دندانها مراجعه نموده بود. در سمت راست مشخص است که پس از درمان،دندانهای فک بالا روی همنشستگی مناسبی روی دندانهای پایین پیدا کرده اند. روی همنشستگی دندانها در سمت چپ نیز بهبود یافته است. نظم و قرینگی دندانهای فک بالا به وضوح بهتر شده است. نظم و قرینگی دندانهای فک پایین نیز بهبود یافته است.

0/5 (0 نظر)
دسته بندی ها