آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره بیست و سوم

در نمونه درمانی ارایه شده، یک درمان ارتودنسی تک فک بالا (به درخواست بیمار)برای یک خانم 28 ساله انجام شده است. قوس فکی بالا به خوبی مرتب شده و شکل مناسبی به خود گرفته است. روی قوس دندانی فک پایین درمانی صورت نگرفته ولذا بدون تغییر باقی مانده است. در سمت راست،به دلیل اینکه درمان تک فک بوده است،نمیتوان انتظار روی همنشستگی ایده آل دندانها را داشت. در سمت چپ نیز به دلیل اینکه درمان تک فک بوده است،نمیتوان انتظار روی همنشستگی ایده آل دندانها را داشت

0/5 (0 نظر)