آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره نوزدهم

بیمار مورد نظر خانم 26 ساله ای بود که با شکایت نامرتبی دندانهای نیش مراجعه نموده بود. روی همنشستگی دندانهای سمت راست پس از درمان بهبود یافته است. روی همنشستگی دندانهای سمت چپ پس از درمان تصحیح شده است. شکل قوس فک بالا بدون کشیدن دندان تصحیح شده است. نظم فک پایین نیز بدون کشیدن دندان تصحیح شده است.

0/5 (0 نظر)