آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره چهل و نهم

بیمار مورد نظر خانم 12 ساله ای بود که با شکایت کمبود فضا برای دندان نیش سمت راست فک بالا و نامرتبی دندان نیش سمت چپ فک بالا برای ارتودنسی  مراجعه نموده بود. ابتدا ارتودنسی ثابت فک بالا برای ایشان شروع شد و پس از مرتب شدن نسبی دندانهای این فک و ایجاد فضا برای دندان نیش،ارتودنسی ثابت فک پایین برای ایشان انجام شد.در ادامه روند ایجاد فضا برای دندان نیش تکمیل شد و پس از اینکه دندانهای نیش در قوس دندانی خود قرار گرفتند، دو قوس دندانی بالا و پایین توسط کش های ارتودنسی روی هم نشانده شدند. در انتهای درمان، ارتودنسی هر دو فک بالا و پایین باز شد و برای فک بالا نگهدارنده(ریتینر) متحرک فک بالا و برای فک پایین نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر) تحویل شد. کل درمان ارتودنسی ثابت ایشان 18 ماه طول کشید.

5/5 (1 نظر)