آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره سی و ششم

بیمار مورد نظر در سنین پایین دندان نیش سمت چپ بالا را کشیده بود و به همین دلیل دندانهای فک بالا به سمت داخل برگشته بودند. پس از درمان،در سمت راست،دندانهای فک بالا از زیر دندانهای پایین درآمده اند. در سمت چپ نیز دندانهای فک بالا روی دندانهای فک پایین همپوشانی پیدا کرده اند. در قوس فک بالا برای دندان نیش از دست رفته فضا ایجاد شد و در این منطقه ایمپلنت قرار داده شد. نظم دندانهای فک پایین نیز بهبود یافته است.

5/5 (1 نظر)
مشتری
نمونه درمانى شماره سی و ششم ارتودنسی