آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره نهم

بیمار مورد نظر خانم 22 ساله ای بود که با شکایت نامرتب بودن دندانهای فک بالا و پایین مراجعه نموده بود. در سمت راست مشخص می باشد که دندانهای فک بالا و پایین منظم شده و به خوبی روی هم نشسته اند.در سمت چپ نیز مشخص می باشد که دندانهای فک بالا وپایین منظم شده و به خوبی روی هم نشسته اند. شکل قوس فک بالا تصحیح شده است. نظم دندانهای فک پایین وشکل این قوس فکی نیز بهبود یافته است.

0/5 ( 0 بازدید )