آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره چهل و هشتم

بیمار مورد نظر آقای 11 ساله ای بود که به جهت مرتب کردن دندانهای فک بالا و پایین برای ارتودنسی ثابت مراجعه کرده بود. گفته می شود که بهترین سن ارتودنسی زمانی است است که آخرین دندانهای شیری افتاده و آخرین دندانهای دایمی در حال رویش  باشند و ایشان در همین زمان(زمان طلایی شروع ارتودنسی) مراجعه کرده بودند.

ابتدا برایشان ارتودنسی فک بالا شروع شد و پس از منظم شدن نسبی دندانهای این فک،ارتودنسی فک پایین نیز برایشان آغاز شد. به علت سن مناسب مراجعه ارتودنسی،درمان ایشان به سرعت و به خوبی پیش رفت.

در انتهای درمان با متخصص دندانپزشکی زیبایی هماهنگ شد و دو دندان لترال ایشان (دندانهای پیشین کناری فک بالا) با دندانپزشکی ترمیمی و بازسازی کامپوزیتی به سایز نرمال رسانده شد.کل درمان ایشان زیر 18 ماه طول کشید و در انتهای درمان برای فک بالا نگهدارنده(ریتینر)متحرک و برای فک پایین نگهدارنده ثابت(فیکس ریتینر) تحویل شد.

5/5 (1 نظر)