آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره هفتم

بیمار مورد نظر پسر12 ساله ای بود که با شکایت نامرتب بودن دندانها و عدم وجود فضا برای رویش دندانهای نیش مراجعه نموده بود. در مقایسه دو نمای سمت راست داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) مشخص می باشد که با کشیدن دندانهای آسیای کوچک سمت راست، دندانهای فک بالا و پایین منظم شده و برای دندانهای نیش فضا ایجاد شده است. در مقایسه دو نمای سمت چپ داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) مشخص می باشد که با کشیدن دندانهای آسیای کوچک سمت چپ ، دندانهای فک بالا و پایین منظم شده و برای دندانهای نیش فضا ایجاد شده است. در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک بالا(قبل و بعد از درمان )مشخص می باشد که شکل قوس فک بالا تصحیح شده و نظم دندانهای این فک بهبود یافته است. در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک پایین(قبل و بعد از درمان )مشخص می باشد که نظم دندانهای فک پایین وشکل این قوس فکی نیز بهبود یافته است.

0/5 ( 0 بازدید )