آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره هفتم

بیمار مورد نظر پسر12 ساله ای بود که با شکایت نامرتب بودن دندانها و عدم وجود فضا برای رویش دندانهای نیش مراجعه نموده بود. در مقایسه دو نمای سمت راست داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) مشخص می باشد که با کشیدن دندانهای آسیای کوچک سمت راست، دندانهای فک بالا و پایین منظم شده و برای دندانهای نیش فضا ایجاد شده است. در مقایسه دو نمای سمت چپ داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) مشخص می باشد که با کشیدن دندانهای آسیای کوچک سمت چپ ، دندانهای فک بالا و پایین منظم شده و برای دندانهای نیش فضا ایجاد شده است. در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک بالا(قبل و بعد از درمان )مشخص می باشد که شکل قوس فک بالا تصحیح شده و نظم دندانهای این فک بهبود یافته است. در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک پایین(قبل و بعد از درمان )مشخص می باشد که نظم دندانهای فک پایین وشکل این قوس فکی نیز بهبود یافته است.

مراجعه ايشان در زمان خوبى انجام شد و امكان اين را براى ما فراهم نمود كه بتوانيم نتيجه مناسبى از ارتودنسي بگيريم.براى ايشان ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين انجام شد و چهار دندان آسياى كوچك اول(دندانهاى پشت نيش)از دندانهاى ايشان خارج شد.در ادامه درمان،دندانهاى نيش به فضاى دندانهاى كشيده شده هدايت شدند و دندانهاى قدامى نيز مرتب شدند.در اواخر درمان نيز،دندانهاى بالا و پايين توسط كش هاى ارتودنسى روى هم نشانده شدند.در انتهاى درمان و پس از درآوردن وسايل ارتودنسى،براى فك بالا نگهدارنده متحرك و براى فك پايين نگهدارنده ثابت(فيكس ريتينر)تحويل شد.كل درمان ارتودنسي ايشان حدود ٢سال طول كشيد.

0/5 (0 نظر)