آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره بیست و چهارم

بیمار مورد نظر خانم 19ساله ای بود که با شکایت بی نظمی دندانها مراجعه نموده بود. با قرینه سازی دندانها،قوس فک بالا شکل مناسبی پیدا کرده است. نظم و زیبایی دندانهای پایین بهبود قابل ملاحظه ای یافته است. روی همنشستگی دندانها در سمت راست به وضوح بهبود یافته است. روی همنشستگی دندانها در سمت چپ نیز تصحیح شده است

0/5 (0 نظر)