آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره هجدهم

بیمار مورد نظر خانم 14 ساله ای بود که با شکایت نامرتبی دندانها مراجعه نموده بود. نمای سمت راست دندانها،تغییرات دندانی فاحش پس از ارتودنسی را نشان می دهد. نمای سمت چپ دندانها نیز روی همنشستگی مناسبی را پس از درمان نشان می دهد. دو دندان در فک بالای بیمار کشیده شده و شکل  قوس این فک تصحیح شده است. در فک پایین نیز دو دندان کشیده شده و شکل قوس فکی تصحیح شده است.

0/5 (0 نظر)