آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره سی و چهارم

بیمار مورد نظر در تصادفی دندانهای قدامی خود را از دست داده بود و برای ایشان روکشی نامناسب گذاشته شده بود. با درمان ارتودنسی روی همنشستگی دندانها در سمت راست تصحیح شد تا امکان تعویض روکش(با قرارگیری ایمپلنت)حاصل شود. در سمت چپ نیز دندانهای بالا روی دندانهای پایین همپوشانی پیدا کردند. شکل قوس فک بالا تصحیح شد و بدین ترتیب روکش مناسبی توسط دندانپزشک قرار داده شد. نظم دندانهای فک پایین نیز تصحیح شده است.

0/5 (0 نظر)