آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره بیست و یکم

بیمار مورد نظر پسر 28ساله ای بود که با شکایت بهم ریختگی دندانها مراجعه کرده بود. روی همنشستگی دندانها در سمت راست،پس از درمان بهبود یافته است. روی همنشستگی دندانها در سمت چپ نیز تصحیح شده است. با کشیدن دو دندان از فک بالا،شکل این قوس دندانی تصحیح شده است. با کشیدن دو دندان از فک پایین،نظم این قوس دندانی نیز بهبود یافته است.

0/5 (0 نظر)