چانه بند یک ابزار درمانی ارتودنسی برای اصلاح فک پایین است. چانه بند مدت هاست که برای درمان جلو بودن فک پایین در بیمارانیکه هنوز در حال رشد هستند و به بلوغ نرسیده اند استفاده میشود و یک دستگاه خارج دهانی بوده که بر روی چانه بیمار نصب میشود.