دسته: دندانپزشكي اطفال دکتر حجازی

تغییرات لثه در کودکان

همزمان با رشد دندانهای کودک تغییراتی در نسوج اطراف دندان و لثه ها نیز رخ میدهند که قسمتی از فرایند تکاملی دندانها بوده و به مرور برطرف میشوند. از سویی دیگر بیماریهای لثه که کودکان را درگیر میکنند متعدد بوده و با پیشرفت خود ممکن…

سلولهای بنیادین پالپ دندان

  سلولهای بنیادین موسوم به stem cellها، سلولهایی با قابلیت تقسیم و تکثیرهستند که توانایی تبدیل شدن به انواع سلولهای بدن مانند سلولهای قلب، استخوان، اعصاب و سلولهای خونی را دارا میباشند و به همین خاطر میتوان از آنها برای درمان بیماریهایی نظیر آسیبهای مغزی…

دندانهای ناتال و نئوناتال چیست؟

به دندانی که حین تولد در دهان قابل مشاهده باشد دندان ناتال و دندان هایی که ظرف 30 روز نخست پس از تولد بیرون می آیند دندان نئوناتال گفته میشود.دندان ها عموماً از شش ماهگی بیرون می آیند.

نقص ميناي دندان (آملوژنزیس ایمپرفکتا)

نقص مینای دندان به یک دسته نادر از اختلالات ارثی اشاره دارد که مشخصه اصلی شکل گیری غیر عادی مینای دندان است. این اصطلاح عموماً به اختلالات رشد مینای دندان محدود می شود که با دیگر ناهنجاری های بدن همراه نیستند.

نهفتگی دندان در کودکان

همزمان با رشد بدن کودک دندانهای آنها نیزرویش پیدا میکنند. در بیشترمواقع رشد دندانها و جایگزینی آنها با دندانهای دایمی بدون هیچگونه مشکلی و به صورت پی در پی صورت میگیرد. اما گاهی اوقات مشکلاتی ایجاد میشوند که یکی از رایجترین آنها نهفته ماندن دندانهاست….