دسته: دندانپزشكي اطفال دکتر حجازی

شایع ترین آسیب دندان ها

ترومای دندانی در بین کودکان بسیار شایع هستند. هر ساله میلیون ها نفر در حوادث دندانی که بیشتر به ورزش و تصادفات رانندگی مربوط می شوند دندان های خود را از دست می دهند

روکش دندان کودکان

استفاده از روکش برای کودکان به عنوان یک فرایند ترمیمی برای بیماران کودک مزایای متعددی دارد.انواع روکش دندان کودکان: فلز ضد زنگ، روکش کامپوزیتی، پلی کربنات، ونیرهای رزینی، و سرامیکی زیرکونیا