دسته: مقالات دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی

باندینگ و کامپوزیت دندان

باندینگ کامپوزیت یا باندینگ زیبایی دندان فرایندی است که در آن دندانپزشک رزین رنگی مخصوصی به دندان های شما می افزاید تا ظاهر آنها را بهبود ببخشد.