دسته: ارتودنسي اطفال

انواع هدگیر های ارتودنسی

هدگیر چیست؟ هدگیر یک نام عمومی برای ابزار های خارج دهانی است که با اعمال نیرویی مشخص رویش فک را تحت تاثیر قرار میدهند و هدایت میکنند. البته در شرایطی که امکان هدایت دندانها به موقعیتی خاص توسط براکت ها وجود ندارد از هدگیرها برای حرکات دندانی نیزاستفاده میشود.

نخ دندان و مسواک های بین دندانی ارتودنسی

نخ دندان چیست؟ نخ دندان نخی نایلنی است که برای برداشتن باقی مانده مواد غذایی و پلاکهایی که بین دندانها هستند استفاده میشود. تفاوت سوپر فلاس با نخ دندان معمولی در این است که نخ دندان ارتودنسی …

بهداشت در درمان ارتودنسی

درمان ارتودنسی موفق به همکاری نزدیک فرد و متخصص ارتودنسی نیاز دارد. متخصص با طرح درمان مناسب اقدام به مرتب کردن دندانها می نماید و در ازای آن فرد نیز باید بهداشت ارتودنسی در طول دوره درمان را رعایت کند

نگهداری از ریتینر های ثابت ارتودنسی

زمانی که درمان ارتودنسی به اتمام میرسد برای حفظ موقعیت دندانها و حفظ نتایج درمان در اغلب بیماران بخصوص در فک پایین نگهدارنده های ثابت گذاشته میشود. نگهدارنده ثابت متناسب با شرایط هر فرد طراحی شده است

باورهای نادرست در مورد ارتودنسی

امروزه با پیشرفتهای چشمگیر موجود، بسیاری از مشکلات مربوط به ارتودنسی برطرف شده اند اما همچنان شاهد برخی باورهای نادرست در میان مردم هستیم که به مواردی از آنها اشاره می کنیم.

هزینه درمان ارتودنسی

اگر میخواهید درمان ارتودنسی را برای خود یا اطرافیان خود آغاز کنید و میخواهید میزان هزینه های آنرا ارزیابی کنید قبل از آغاز درمان، در مورد پیچیدگی وطول دوره درمان وهمچنین هزینه براکت ها (دو عامل مهم تاثیرگذار بر هزینه درمان) با متخصص ارتودنسی مشورت کنید. 

ارتودنسی و فعالیتهای ورزشی

گارد كامل صورت
ورزشكاران برخى رشته ها خود از گاردهايى استفاده مى كنند كه مانع آسيب به صورت مى شوند. گاردهای کامل صورت که در ورزشهای پربرخورد نظیر فوتبال آمریکایی یا ورزشهای رزمی مورد استفاده قرار میگیرند، دهان را از بیشتر ضربات وارد شده حفاظت میکنند.

ارتودنسی و التهاب لثه

يكى از مهمترين ايراداتى كه به درمان ارتودنسى وارد مى شود اين است كه ارتودنسى موجب بيمارى هاى لثه مى شود.در مقاله پيش رو قصد داريم بررسى كنيم كه آيا درمان ارتودنسى واقعا به لثه ها آسيب مى زند و اگر اينطور نيست چرا مشكل لثه اى به ارتودنسى نسبت داده مى شود.