علل بروز بوی بد دهان: خشکی دهان، استعمال فراورده های تنباکو، غذاهای مصرفی در طول روز،پوسیدگی دندان، بیماری لثه/ بیماری پریودنتال، عادت بد مسواک زدن، عادت بد نخ دندان کشیدن و …